Vad då Fair Trade?

På senare tid har jag blivit allt mer intresserad av Fair Trade och det kommer också att synas här. Det slog mig emellertid att det kanske inte är självklart för alla läsare vad Fair Trade (rättvis handel) står för. Så här lyder en vedertagen definition:

”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Rättvis handelsorganisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas.”

Några av er har kanske noterat att det ibland skrivs ut särskrivet, Fair Trade, och ibland som sammanskrivet, Fairtrade. Det senare syftar på en oberoende certifiering (tidigare kallad Rättvisemärkt) för varor som t ex kaffe och choklad och som vi i dag kan hitta i vanliga livsmedelsbutiker. Den går ut på att förbättra arbetsvillkoren och livssituationen för odlare och anställda i utvecklingsländer.

Fairetradekaffe

Om man däremot särskriver det syftar det på rättvis handel i en mer omfattande termer som inkluderar olika aktörer och certifieringar. Medlemsorganisationen WFTO (World Fair Trade Organization) är ett exempel. Här gäller det snarare varor som produceras i fler led, som hantverk, och som man för det mesta finner i Världsbutiker. De som är medlemmar i WFTO förbinder sig till att arbeta efter tio vägledande principer:
• Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna.
• Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom Fair Trade vad gäller produkter och marknadsföring.
• Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter.
• Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om
Fair Trade.
• Betalning av ett rättvist pris till producenterna.
• Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering.
• Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö.
• Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs.
• Miljö – aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig.
• Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Fair Trade.
Kontrollen sköts genom självutvärderingar och stickprovskontroller från WFTO.

wfto

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer? Klicka här.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *